Megjelent a Csemetekertek gépbeszerzése VP2-4.1.3.7-20 felhívás

CSEMETEKERTEK GÉPBESZERZÉSE

(A csemete termesztési ágazat technológiai színvonalának javítására, gépek és eszközök beszerzéséhez kapcsolódó projektek megvalósítására.)

KÓDSZÁM: VP2-4.1.3.7-20

Felhívás

Felhívás elsődleges célja az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat hatékonyságának javításához szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése.

Támogatást igénylők köre

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal           mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ          üzemmérettel rendelkeznek.

 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 8. számú szakmai mellékletét     képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel       hasznosított             területadatokról”című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági     tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a    támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által         földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a Felhívás 3. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett          terület nagyságát és hasznosítási kódját.
 • Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 9. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre;

b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal         mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-        a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből        származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának    kiszámítását a felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell  elvégezni.

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

Az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat hatékonyságának javításához szükséges, a felhívás 4. számú mellékletében felsorolt gépek, eszközök beszerzése:

 1. Traktorok
 • Kizárólag 1 db, 100 kW teljesítményt meg nem haladó, és 1 db 20 kW teljesítményt meg nem haladó traktor beszerzése támogatható.
 1. Terület-előkészítés gépei
 2. Talaj-előkészítés gépei
 3. Növényvédelem gépei
 4. Szaporítóanyag-termesztés gépei

Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • projekt-előkészítés,
 • projekt-menedzsment,
 • a felhívás 3.1.1.1. fejezete alapján kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységekhez kapcsolódó vezérlő, térinformatikai szoftverek megvásárlása,
 • üzemen belüli anyagmozgatás gépei (pl.: targonca, rakodógép) a Felhívás 5.7 pontjában foglalt korlátozás figyelembe vételével.

Egyéb elvárások

Létszámtartásra és létszámbővítésre vonatkozó kötelezettség

Támogatás mértéke, összege

1.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 50 millió Ft.

2.) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

3.) Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.

Támogatási kérelem benyújtása

 • 2020. szeptember 1. napjától 2021. július 20. napjáig van lehetőség

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4137-20-csemetekertek-gpbeszerzse#

 

Amennyiben a pályázati lehetőség felkeltette érdeklődését kérem, hogy a további részletes információkért vegye fel velünk a kapcsolatot a “kapcsolat” menüpontban található űrlap kitöltésével!

Hasznosnak találta? Talán más is annak fogja.

Share on facebook
Megosztom Facebookon!
Share on linkedin
Megosztom LinkedInen!