NPH Projekt

A magyarországi vállalkozások fejlődéséért dolgozunk

Mivel foglalkozunk?

Az NPH Projekt Kft. elsődleges tevékenysége a hazai mikro-, kis-, és középvállalkozások fejlesztési igényeihez szükséges források megtalálása, fejlesztéseik menedzselése. 

Az NPH Projekt

Az NPH Projekt Kft. elsődleges tevékenysége a hazai mikro-, kis-, és középvállalkozások fejlesztési igényeihez szükséges források megtalálása, fejlesztéseik menedzselése. 

Vállaljuk eszközbeszerzéssel, infrastruktúrafejlesztéssel, energetikai korszerűsítéssel, kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos pályázatok elkészítését, továbbá foglalkozunk bértámogatásokkal és mezőgazdasági pályázatok készítésével egyaránt. 

Ügyfélkörünkbe mikro-, kis-, középvállalkozások, települési önkormányzatok, mezőgazdasági vállalkozások és civil szervezetek is tartoznak. 

Célunk iránymutatást adni a mai kor vállalkozásai számára a cégükkel kapcsolatban felmerülő mindennapi akadályaik leküzdésére, működési problémáik megoldására, fejlesztési utakat, lehetséges megoldásokat kínálva. 

Törekvésünk egy olyan kapcsolatrendszer kialakítása, mely segítséget nyújt a vállalkozásoknak folyamatos fejlesztéseik és a jövőbeni sikereik eléréséhez. 

Szolgáltatások

Pályázati -és fejlesztési tanácsadás

Cégünk kizárólag olyan Támogatási kérelmeket nyújt be Ügyfelei számára, melyek teljes mértékben megfelelnek az adott pályázati kiírásnak. Első lépésben elvégezzük a pályázó szervezet pályázati szempontból szükséges auditját, ezután megtörténik a cég jogosultsági ellenőrzése a megpályázandó Felhívásra. Amennyiben azt látjuk, hogy módosítás szükséges a vállalkozás működésében, az Ügyfeleinkkel konzultálva javaslatokat teszünk finom hangolásokra, melyekkel lehetséges a pályázaton való indulás.

Pályázatírás

A pályázatírás tevékenységünk során Cégünk az alábbi feladatok ellátását vállalja:

 • Személyes konzultáció
 • Pályázathoz szükséges dokumentumok listájának összegyűjtése
 • Pályázathoz csatolandó dokumentumok szakmai ellenőrzése
 • Pályázati adatlap kitöltése
 • Folyamatos kapcsolattartás a pályázat érintettjeivel (pályázó, könyvelő, szállítók, kivitelezők, külső szolgáltatók, közreműködő szervezet)
 • Pályázatok benyújtása
 • Hiánypótlások összeállítása és benyújtása
 • Támogatási szerződés megkötése

Projektmenedzsment

A benyújtott pályázat megnyerése után kezdődik az elnyert támogatások lehívása, a kifizetési kérelmek benyújtása, később pedig a monitoring jelentések elkészítése. A projekteket érintő jogszabályi háttérnek, eljárásrendeknek és szabályrendszereknek megfelelő projekt megvalósítás sokszor nehezebb és összetettebb folyamat, mint a pályázat benyújtása. Projektmenedzsment tevékenységünk keretében a támogatási szerződés megkötésétől az utolsó kifizetési kérelem elfogadásáig, ezután pedig a fenntartási időszak végéig mentoráljuk ügyfeleinket.

Projektmenedzsment tevékenységünk keretében az alábbi feladatok ellátását vállaljuk:

 • Pályázathoz tartozó kifizetési kérelmek elkészítése és benyújtása, valamint a hiánypótlások összeállításának koordinálása és beküldése
 • Kapcsolattartás a Közreműködő szervezettel
 • Pályázó segítése a projekt pénzügyi elszámolásában együttműködésben a projekt érintettjeivel (pályázó, könyvelő, szállítók, kivitelezők, közreműködő szervezet)
 • A projekthez tartozó szükséges módosítások elkészítése (támogatási szerződés módosításai)
 • Helyszíni ellenőrzéseken való részvétel

Árajánlat menedzsment

Szerződött Ügyfeleink részére kiegészítő szolgáltatásként segítjük a pályázat benyújtásához szükséges árajánlatok beszerzését. Tapasztalataink szerint a pályázat összeállításának egyik legidőigényesebb része a megfelelő árajánlatadó felkeresése és a Felhívásnak megfelelő formai és tartalmi követelményekkel rendelkező árajánlat elkészítése és beszerzése.

Hírek

Kapcsolat

Munkatársunk amint lehetséges, de legkésőbb 48 órán belül válaszol kérdésére. 

 • info@nphprojekt.hu

Partnerek