Megjelent az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása VP2-4.1.1.-20 felhívás tervezete

ÁLLATTARTÓ TELEPEK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

(A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására.)

KÓDSZÁM: VP2-4.1.1-20

Felhívás TERVEZET

Felhívás célja a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére az állattartó telepek fejlesztését szolgáló beruházások támogatása.

Támogatást igénylők köre:

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal           mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ          üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 8. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);

  • A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 8. számú szakmai mellékletét     képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel       hasznosított             területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági    tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel,          abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a    támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által         földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a Felhívás 8. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett          terület nagyságát és hasznosítási kódját.
  • Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 10. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre;

b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal         mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből  származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának    kiszámítását a felhívás 11. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell   elvégezni.

2. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív projektnek a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzem méretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, továbbá állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése az alábbi célterületi bontás szerint:

1. célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése:

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése.

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.

2. célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése:

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése.

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.

3. célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése:

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése.

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.

4. célterület – Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése:

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése.

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.

5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése:

A célterület keretében lófélék- (ló, szamár, öszvér), nyúl-, méh-, húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsillatartáshoz kapcsolódóan igényelhető támogatás.

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése.

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása.

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

3. Projekt előkészítés:

  • szakmai előkészítés
  • közbeszerzés

4. Mérnöki feladatok.

5. Projektmenedzsment.

6. Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

7. A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés.

8.Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása

9. Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése.

10. A szerves trágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése.

11. Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

Egyéb elvárások

a) Létszámtartásra vonatkozó kötelezettsége

b) Állatlétszám szinten tartására vonatkozó kötelezettség

Támogatás mértéke, összege

  1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1., és a 2. célterületek tekintetében minimum 100 millió Ft, a 3. célterület tekintetében minimum 50 millió Ft, a 4. és 5. célterületek tekintetében minimum 5 millió Ft, és az összes célterület tekintetében maximum 2 milliárd Ft.
  2. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
  3. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
  4. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Támogatási kérelem benyújtása

  • 2020. október 1. naptól 2021. február 1. napjáig van lehetőség.

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-411-20-llattart-telepek-fejlesztsnek-tmogatsa#

Amennyiben a pályázati lehetőség felkeltette érdeklődését kérem, hogy a további részletes információkért vegye fel velünk a kapcsolatot a “kapcsolat” menüpontban található űrlap kitöltésével!

Hasznosnak találta? Talán más is annak fogja.

Share on facebook
Megosztom Facebookon!
Share on linkedin
Megosztom LinkedInen!