Megjelent a Kertészeti üzemek korszerűsítése VP2-4.1.3-20 felhívás tervezete

KERTÉSZETI ÜZEMEK KORSZERŰSÍTÉSE

(A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására.)

KÓDSZÁM: VP2-4.1.3-20

Felhívás TERVEZET

 

Felhívás célja a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére a kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások támogatása.

Támogatást igénylők köre

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal           mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ  üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 8. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);

 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 5.számú szakmai mellékletét     képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel       hasznosított             területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági    tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel,          abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a    támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által         földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a Felhívás 5. számú       melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett           terület nagyságát és hasznosítási kódját.
 • Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 6. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre;

b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal         mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből      származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának    kiszámítását a felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell     elvégezni.

2. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív projektnek a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt minősül.

Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

1. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése:

a) Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése.

b) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése.

c) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése.

d) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

2. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése:

a) Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint az áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek létesítése.

b) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint az áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek bővítése.

c) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint az áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek technológiai korszerűsítése.

d) A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése

e) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

f) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Önállóan nem támogatható tevékenységek

1) 1. célterület a), b) és c) pontjaihoz kapcsolódóan növényházi művelő eszközök beszerzése:

 • Növényházban használható speciális művelőkocsik, szedőkocsik, növényvédelem és fertőtlenítés gépei, eszközei, palántanevelés és palántakezelés gépei, eszközei valamint a növényházak működtetését szolgáló gépek, eszközök. (a Felhívás 5.7. pontjának figyelembevételével).

2) 1. és 2. célterület alapján megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódóan támogathatóak a következő beruházások:

 • A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés

3) A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek szintén önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak (minkét célterület kapcsán):

 • Projekt előkészítés
  • szakmai előkészítés
  • közbeszerzés
 • Mérnöki feladatok
 • Projektmenedzsment
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét

Támogatás összege és intenzitása

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 2 milliárd forint.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Támogatási kérelem benyújtása

 • 2020. október 1. naptól 2021. február 5. napjáig van lehetőség.

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-413-20-kertszeti-zemek-korszerstse#

Amennyiben a pályázati lehetőség felkeltette érdeklődését kérem, hogy a további részletes információkért vegye fel velünk a kapcsolatot a “kapcsolat” menüpontban található űrlap kitöltésével!

Hasznosnak találta? Talán más is annak fogja.

Share on facebook
Megosztom Facebookon!
Share on linkedin
Megosztom LinkedInen!