Vállalatok innovációs tevékenységének támogatása

GINOP-2.1.9-20 Vállalatok innovációs tevékenységének támogatása

Támogatás célja

A Felhívás célja az NKFIH előminősítéssel rendelkező vállalkozások rövid időn belül növelő kísérleti fejlesztési tevékenységek megvalósításának támogatása oly módon, hogy a támogatásban részesülők alkalmasak legyenek a korszerű, digitális vagy Ipar 4.0-as megoldások kifejlesztésére, gyártására, szállítására, és beüzemelésére közép- illetve nagyvállalkozások számára. További cél az S3 ágazati prioritásokhoz, valamint az intelligens technológiákhoz kapcsolódó projektek támogatása.

A felhívás keretében olyan projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek esetében az igényelt támogatás összege arányban áll a projekt kapcsán valószínűsíthető eredmények kutatás-fejlesztési és innovációs jelentőségével.

Támogatást igénylők köre

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező:

mikro-, kis-, és középvállalkozások, az alábbiak szerint:

Jogi személyiségű vállalkozások közül a 113, 114, 141, 226, GFO kóddal rendelkezők, amelyek

 • amelyek legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek,
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és
 • kettős könyvvitelt vezetnek és
 • nem tartoznak a KATA, KIVA hatálya alá
 • amelyek rendelkeznek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jelen felhíváshoz kapcsolódóan kiállított kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai támogató véleményével. A szakpolitikai véleménykérésre 2020.04.01 – 2020.05.05 között nyílik lehetőség.

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 • amely támogatásban részesült a GINOP 2 prioritás pályázati kiírások bármelyikében, vagy elbírálás alatt van a támogatási kérelme (beleértve a kifogáskezelési eljárást is)
 • amely esetében az általa vállalt saját forrás meghaladja (a támogatási kérelem benyújtását megelőzően jóváhagyott – közgyűlés, taggyűlés, vagy a tulajdonosok által jóváhagyott – legutolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó éves beszámolójában szereplő) saját tőkéjének 50%-át;
 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 • amely projekt közvetlenül vagy közvetve sem illeszkedik a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott nemzeti ágazati vagy horizontális prioritások közül legalább egyhez.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

– Kísérleti fejlesztés

Elszámolható költségek

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás keretében:

1)   Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

 • Munkabér, megbízási díj,
 • személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafeteria),
 • foglalkoztatást terhelő adók, járulékok.

Fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 2.000.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.

A technikus/segédszemélyzet személyi jellegű ráfordítás legfeljebb 800.000 Ft/hó esetében tervezhető/számolható el.

2)   Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei (max. 50%):

Egyéb szakértői szolgáltatások költségei:

A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja.

 • Közfinanszírozású kutatóhelytól, vagy NAH által akkreditált szervezettől kizárólag a projekthez igénybe vett kutatás-fejlesztési szolgáltatás. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj.
 • Közfinanszírozású kutatóhelytól vagy NAH által akkreditált szervezettől igénybe vett laborbérlet költségei, amennyiben közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

3)   Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költség:

Anyagköltségek, amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe (max. 20%).

A projekt megvalósításának helyszíne

Nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie, továbbá alkalmasnak kell lennie illetve a projekt megvalósítására.

Támogatás mértéke:

 • Mikro- és kisvállalkozás esetén: max. 45%
 • Középvállalkozás esetén: max. 35%

Támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

 

A pályázatok benyújtása 2020. július 1-től 2020. augusztus 31. 12.00 óráig lehetséges.

 

Amennyiben a pályázati lehetőség felkeltette érdeklődését kérem, hogy a további részletes információkért vegye fel velünk a kapcsolatot a “kapcsolat” menüpontban található űrlap kitöltésével!

Hasznosnak találta? Talán más is annak fogja.

Share on facebook
Megosztom Facebookon!
Share on linkedin
Megosztom LinkedInen!