KKV START INNOVÁCIÓ

KKV START INNOVÁCIÓ (Pályázati felhívás tervezet)

2020-1.1.1-KKV START

 

Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával.

A vállalkozások az önállóan megvalósított, a támogatás megtérülését valószínűsítő alábbi célokból választható innovációs projektjeikre kaphatnak támogatást:

a) humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) elindulása megtörténik vagy

b) humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység történik, vagy

c) humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányul.

Támogatást igénylők köre

Támogatási kérelem kizárólag önállóan nyújtható be.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

Jogi személyiségű mikro és kisvállalkozások, amelyek

– 113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,

– kettős könyvvitelt vezetnek,

– nem tartoznak a KATA hatálya alá,

– 2018-as teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval és minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek.

A Felhívás keretében nem nyújthat be támogatási kérelmet az a vállalkozás, amely az NKFI Alap és/vagy GINOP és/vagy VEKOP forrásainak terhére támogatásban részesült.

Jelen Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jelen felhívásához kapcsolódóan a 2-5 oldalas üzleti terv alapján kiállított innovációs szakpolitikai támogató véleményével rendelkeznek.

Jogosultsági gazdasági feltételek

Az alábbi gazdasági feltételekre vonatkozó szempontoknak kell megfelelni a támogatási kérelmet benyújtó vállalkozásnak:

1) A támogatást igénylő 2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 3 főnél.

2) A támogatást igénylő 2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.

3) A projekt összköltsége nem lehet magasabb a támogatást igénylő 2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója szerinti árbevételénél.

4) A támogatást igénylő által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a támogatást igénylő 2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója szerinti saját tőke összegénél.

5) A projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a támogatást igénylő 2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 200%-ánál.

A projekt területi korlátozása

A projekt megvalósításának helyszíne: a támogatást igénylő – a támogatási kérelem benyújtásáig – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Támogatható tevékenységek bemutatása

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

Önállóan támogatható tevékenységek

I. Innováció bevezetésére irányuló tevékenység

II. Adaptív innovációs tevékenység

III. Fejlesztési tevékenység

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

IV. Eszközbeszerzés

V. Immateriális javak beszerzése

VI. Projekt koordinációs tevékenység

A támogatható tevékenységek támogatási kategóriák szerinti besorolása:

380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 14. pontja alapján csekély összegű (de minimis) támogatás

A projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam minimum 12 – maximum 24 hónap

A projekt megvalósítása során legalább egy, legfeljebb kettő mérföldkövet lehetséges tervezni. Egy mérföldkő 12 hónaposra tervezhető (csak a záró mérföldkő lehet kevesebb, mint 12 hónap)

Támogatás összege és intenzitása

A támogatás összege: támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft.

Elszámolható költségek köre

De minimis támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 60%-a, azaz a támogatás maximális intenzitása 60%.

Elszámolható költségek köre Költségek összetétele
Innováció bevezetésére irányuló tevékenység Személyi kiadások
Szolgáltatások költségei
Anyagköltségek
Adaptív innovációs tevékenység Személyi kiadások
Szolgáltatások költségei
Anyagköltségek
Fejlesztési tevékenység Személyi kiadások
Szolgáltatások költségei
Anyagköltségek
Eszközbeszerzés Műszaki berendezések, gépek, járművek beszerzése
Egyéb berendezések, felszerelések beszerzése
Immateriális javak beszerzése Immateriális javak beszerzése
Koordinációs költség Anyagköltségek
Szolgáltatások költségei

Az elszámolható költségek mértéke

Költségtípus/Tevékenységtípus Maximális elszámolható költség mértéke (Ft/fő/hó)
54. Bérköltség – Kutató-fejlesztő munkatárs esetében
(de minimis támogatás)

1 000 000

54. Bérköltség – Technikus segédszemélyzet esetében
(de minimis támogatás)

700 000

MAXIMÁLIS mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)

Koordinációs költség (de minimis támogatás)

5

MINIMÁLIS mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)

54. Bérköltség
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések
56. Bérjárulék

50

Kötelező vállalás

Kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet megtartása/ Új kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet bevonása a vállalkozásba.

a) Foglalkoztatott megtartása: a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt fizikai befejezéséig a támogatást igénylő foglalkoztatottainak száma nem csökken a projekt kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest.

b) Új foglalkoztatott bevonása: a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megkezdésétől számított legfeljebb 4 hónapon belül a projekt fizikai befejezéséig a támogatást igénylő foglalkoztatottainak száma növekszik a projekt kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest.

Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylőnek 1 év fenntartási kötelezettsége van, amennyiben a projekt tartalmaz immateriális javak vagy eszközbeszerzést. Egyéb esetben nincs fenntartási időszak.

Csatolandó mellékletek

  • Helyzet- és piacelemzéshez kapcsolódó dokumentumok vagy a támogatási kérelemben hivatkozott árajánlatok.
  • A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének (a benyújtást megelőző) 90 napnál nem régebbi ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy ezen aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy ezen okirat(ok) mely 3 (három) évnél nem régebben benyújtott pályázathoz került(ek) csatolásra.
  • Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által jelen Felhíváshoz kapcsolódóan kiállított innovációs szakpolitikai támogató véleménye.

Támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2020. május 29. 12 óráig lehetséges.

A támogatói döntés várható időpontja: 2020. III. negyedév.

 

Amennyiben a pályázati lehetőség felkeltette érdeklődését kérem, hogy a további részletes információkért vegye fel velünk a kapcsolatot a “kapcsolat” menüpontban található űrlap kitöltésével!

Hasznosnak találta? Talán más is annak fogja.

Share on facebook
Megosztom Facebookon!
Share on linkedin
Megosztom LinkedInen!