Megjelent a Piacvezérelt Kutatás – Fejlesztési és Innovációs projektek támogatása 2020-1.1.2-PIACI KFI felhívás tervezete

PIACVEZÉRELT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA

KÓDSZÁM: 2020-1.1.2-PIACI KFI

Felhívás TERVEZET 

 

Megjelent a 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati felhívás tervezete.

A tervezett projektekkel szembeni elvárások:

a) jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak;

b) a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen.

Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg:

– az „A” alprogram esetén 21,88 milliárd forint,

– a „B” alprogram esetén 19 milliárd forint.

A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 130-150 darab.

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása.

„B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket is.

Pályázók köre:

a) Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek

c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek

d) Nonprofit gazdasági társaságok

A 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti mikrovállalkozás sem az „A” sem a „B” alprogram esetében nem pályázhat.

A Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a Felhíváshoz kapcsolódóan kiállított szakmai támogató véleménnyel rendelkeznek.

Jogosultsági feltételek:

1) A vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 10 főnél.

2) A vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.

3) A projekt összköltsége nem lehet magasabb a vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti árbevételénél.

4) A vállalkozás által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti saját tőke összegénél.

5) A projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 100%-ánál.

A projekt területi korlátozása:

A projekt megvalósításának helyszíne: a pályázó(k) – a támogatási kérelem benyújtásáig – bejegyzett

Magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

I. Kísérleti fejlesztés

Önállóan nem támogatható tevékenységek

II. Alkalmazott (ipari) kutatás

III. Eszközbeszerzés

IV. Immateriális javak beszerzése

V. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás)

VI. Projekt koordinációs tevékenység

VII. Közbeszerzési tevékenység

VIII. Piacra jutási tevékenység

IX. Iparjogvédelmi tevékenység

A projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az „A” alprogram esetén minimum 12 – maximum 36 hónap, a „B” alprogram esetén minimum 24 – maximum 48 hónap.

Támogatás formája, előlege

Vissza nem térítendő támogatás.

Igényelhető előleg összege:

– az államháztartáson belüli kedvezményezettek esetén legfeljebb a támogatás 90%-a

– egyéb esetekben legfeljebb a támogatás 75%-a lehet

Elszámolható költségek köre

I. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás

Alkalmazott (ipari) kutatás és Kísérleti fejlesztés esetén

– Személyi kiadások

– Szolgáltatások költségei

– Anyagköltségek

– Eszközbeszerzés

– Immateriális javak beszerzése

II. De minimis jogcímen végzett tevékenységek esetében

Tájékoztatási költség

– Szolgáltatások költségei

– Anyagköltségek

Koordinációs költség

– Személyi kiadások

– Szolgáltatások költségei

– Anyagköltségek

Közbeszerzés

– Személyi kiadások

– Szolgáltatások költségei

Iparjogvédelemmel kapcsolatos költségek

– Szolgáltatások költségei

III. KKV-k esetén kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás esetében

Piacra jutáshoz kapcsolódó költségek

– Személyi kiadások

– Szolgáltatások költségei

– Anyagköltségek

IV. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetében

Eszközbeszerzés

– Műszaki berendezések, gépek, járművek beszerzése

– Egyéb berendezések, felszerelések beszerzése

Immateriális javak beszerzése

– Immateriális javak beszerzése

V. Regionális beruházási támogatás esetében

Eszközbeszerzés

– Műszaki berendezések, gépek, járművek beszerzése

– Egyéb berendezések, felszerelések beszerzése

Immateriális javak beszerzése

– Immateriális javak beszerzése

Vállalások

Kötelező vállalás

Üzleti hasznosíthatóság

A vállalkozás vállalja, hogy a jelen pályázat keretében támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből (termék, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a projekt befejezési évét követő 3 egymást követő üzleti évben eléri az általa elnyert támogatási összeg legalább 30%-át.

Választható vállalás

K+F személyi állomány (kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet) megtartása

A vállalkozás vállalja, hogy a kutató-fejlesztői helyeken foglalkoztatottak létszámát a projekt fenntartási időszakának végéig fenntartja, vagyis a fenntartási időszak végéig a vállalkozás K+F foglalkoztatottainak száma nem csökken a projekt kezdés időpontjában (bázis érték) fennálló létszámhoz képest.

Fenntartási időszak

– 3 év

Támogatási kérelmek várható benyújtási határideje

A szakmai vélemény iránti kérelmek várható benyújtási határideje: 2020. május 22.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől várhatóan 2020. augusztus 31-ig lehetséges.

A támogatói döntés várható ideje: 2020. IV. negyedév

Forrás: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/2020-112-piaci-kfi-felhivas-tarsadalmi-egyeztetes

 

Amennyiben a pályázati lehetőség felkeltette érdeklődését kérem, hogy a további részletes információkért vegye fel velünk a kapcsolatot a “kapcsolat” menüpontban található űrlap kitöltésével!

 

Hasznosnak találta? Talán más is annak fogja.

Share on facebook
Megosztom Facebookon!
Share on linkedin
Megosztom LinkedInen!