EXPORTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI PROGRAM az export növelését előmozdító tevékenységek finanszírozására

EXPORTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI PROGRAM

az export növelését előmozdító tevékenységek finanszírozására

01-KKM-EXPORTKOORD-2020

 

A pályázat kiírója:

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Az Export Növelésért Felelős Helyettes Államtitkár

Exportfejlesztési Koordinációs Főosztály

 

A pályázat célja:

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium), összhangban a hazai vállalkozások külpiaci sikeressége érdekében szükséges exportfejlesztési intézkedésekről szóló 1171/2019. (IV. 1.) Korm. határozatban (Nemzeti Exportstratégia, a továbbiakban: „NEXT”) megfogalmazott stratégiai célkitűzésekkel, a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások külpiaci tevékenységének előmozdítása érdekében export növelését előmozdító pályázati felhívást tesz közzé.

A felhívás keretösszege: 200.000.000 Ft

 

Támogatást igénylők köre

A Felhívás keretében pályázat benyújtására

a) magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező, már exportárbevétellel és referenciával rendelkező, nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a értelmében vett mikro-, kis- és középvállalkozások (GFO kód: 113 Korlátolt Felelősségű Társaság, 114 Részvénytársaság, 117 Betéti társaság, 231 Egyéni vállalkozó), továbbá

b) szakmai alapon szerveződő szervezetek (GFO kód: 529 Egyéb egyesület), valamint felsőoktatási intézmények, kutató intézetek (GFO kód: 312 Központi költségvetési szerv, 342 Köztestületi költségvetési szerv) jogosultak.

Pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

 

Támogatható tevékenységek

A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás biztosítása annak érdekében, hogy előmozdítsa a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások külpiaci tevékenységgel összefüggő alábbi törekvéseit

  • külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenés,
  • árubemutatók megszervezése,
  • külföldi marketing és márkaépítő tevékenységek kivitelezése,
  • exportfejlesztés érdekében konkrét projekt előkészítése során felmerülő költségekhez történő hozzájárulás

 

Támogatás összege és intenzitása

A pályázat keretében a következő táblázat a) – e) pontokban ismertetett tevékenységi kategóriáknál meghatározott minimum és maximum értékek közötti összegek igényelhetők, csekély összegű támogatásként.

Tevékenység megnevezése Maximális támogatási intenzitás (%) Szükséges saját forrás mértéke (%) Minimálisan pályázható támogatási összeg (forint) Maximálisan pályázható támogatási összeg (forint)
a) bemutató céljából külföldi kiállításokra történő szállíttatás 60 40 2.000.000 8.000.000
b) a pályázó külföldi szakkiállításokon, rendezvényeken történő részvétele 60 40 1.000.000 4.000.000
c) árubemutató szervezése, cégprezentáció, ezekhez kapcsolódó sajtótájékoztató, sajtófogadás, üzletember találkozó szervezése külpiacon 60 40 1.000.000 8.000.000
d) promócióhoz vagy marketinghez kapcsolódó tanácsadás, exportcélú marketingtevékenység
(többek között: piackutatás, brosúrák készítése idegen nyelven)
60 40 1.000.000 4.000.000
e) külföldi áru és szolgáltatás bemutatást szolgáló projektek beindítása 60 40 2.000.000 10.000.000

A projekt összes költségének maximum 60%-a nyújtható támogatás keretében, a pályázat megvalósításához saját forrásként a teljes költség legalább 40%-ának biztosítása kötelező a pályázó részéről.

 

Elszámolható költségek köre

Dologi költségek:

– Bemutató céljából kiküldésre szánt eszközök szállítási díja, illetve az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek (engedélyek, vámkezelés díja stb.),

– Promóciós anyagok, honlap, ágazati bemutatkozó anyag készítésének, lefordításának díja,

– Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tanácsadói, ügyvédi, jogi díjak),

– Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő szolgáltatások,

– Utazási költség,

– Szállásköltség,

– Kiállítói költségek (pavilon/stand, regisztrációs díjak),

– Belföldi tanúsítványok megszerzésének költsége (exportengedély kivételével),

– Reklám, marketing, média kiadások,

– Úthasználati díj

A fentieken túl személyi jellegű költségek kizárólag a pályázati felhívás és fenti táblázatában foglalt d) – e) tevékenység – kategóriákra benyújtott pályázatok esetében számolhatók el az alábbi felsorolás szerint:

Személyi költségek

– Bérköltség,

– Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

– Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő személyi jellegű kifizetések (pl. napidíj),

– Reprezentáció.

 

Támogatási kérelem benyújtása

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. február 28. 23:59 óra

 

Amennyiben a pályázati lehetőség felkeltette érdeklődését kérem, hogy a további részletes információkért vegye fel velünk a kapcsolatot a “kapcsolat” menüpontban található űrlap kitöltésével!

 

Hasznosnak találta? Talán más is annak fogja.

Share on facebook
Megosztom Facebookon!
Share on linkedin
Megosztom LinkedInen!