Új gyakornoki program

GINOP-5.2.4-19 Új gyakornoki program

A felhívás célja a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése, támogatva a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők szakmai karrierjének, pályafutásának megerősítését, ösztönözve a vállalatokat „gyakornoki helyek” kialakítására. Gyakornokként a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.

Támogatást igénylők köre

Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, és

b) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és

c) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és

d) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy

e) azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

f) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)

b) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)

c) szövetkezetek (12- szövetkezet)

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Gyakornokok foglalkoztatása

b) Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység

c) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Jelen felhívás 3.4.1.1. a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.

b) A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása.

c) Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás támogatása vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása.

(A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentum: A szakképzési centrum, mint együttműködő partner által kiadott igazolás a kapcsolatfelvételről, valamint a 25 év alatti gyakornok esetén az Ifjúsági Garancia Rendszerben történő regisztrációját dokumentáló, a Járási Hivatal által kiállított Igazolás.)

A projekt területi korlátozása

A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

Támogatás összege és intenzitása

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.500.000 Ft maximum 22.176.000 Ft.
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

Elszámolható költségek köre

 • A gyakornok személyi jellegű ráfordításai
 • Vállalati gyakornoki kapcsolattartó személyi jellegű ráfordítása
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 • A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához:
  • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség;
  • Eszközbeszerzés költségei;
  • Immateriális javak beszerzésének költsége;
  • Építéshez kapcsolódó költségek: infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához;

Támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 26. 10.00 óra és 2021. április 30. 12.00 óra között lehetséges.

Amennyiben a pályázati lehetőség felkeltette érdeklődését kérem, hogy a további részletes információkért vegye fel velünk a kapcsolatot a “kapcsolat” menüpontban található űrlap kitöltésével!

Hasznosnak találta? Talán más is annak fogja.

Share on facebook
Megosztom Facebookon!
Share on linkedin
Megosztom LinkedInen!